Universitat Jaume I - UJI - Castelló

La tenda UJI
Distribució de publicacions i productes
Inici > Publicacions

Educació

Llista amb dades d'autoria
  Actas del congreso virtual: Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016

Els entorns virtuals (educació a distància, e-Learning, blended Learning, laboratoris virtuals...), la globalització universitària (mobilitat vir...
PVP: 49,00€
Més informació
Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior ATIDES 2018

Altres formats:   
PDF: 0,00€
Més informació

 


  Adaptació curricular. Aplicació informàtica NAC-ACS II

Manual, CD-ROM i quadern d'avaluació de l'EEC adreçats als professionals que atenen alumnes amb problemes d'aprenentatge -des d'inf. 3 anys fins...
PVP: 38,00€
Més informació
Adaptación curricular. Aplicación informàtica NAC-ACS

La base de dades NAC-ACS és un programa obert per als professionals que treballen amb alumnat amb necessitats educatives especials, permanents o ...
PVP: 24,00€
Més informació
 


  Antoni Porcar i Candel (1904-1947)

Porcar va ser precursor entre nosaltres, a primeries del segle XX, en la introducció de les idees de renovació pedagògica que arribaven d'Europa....
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
Aplicació didàctica dels jocs a l'educació física

260 jocs, entesos com a activitats, explicats i acompanyats de dibuixos, en paper i en una base de dades en CD-rom per a poder accedir des de dif...
PVP: 20,00€
Més informació
 


  Aprendizaje y acceso a la red: la tecnología para los mayores

L'ús dels recursos tecnològics ajuda a una millor capacitació de la ciutadania i facilita la participació i inclusió activa en la societat. Inves...
| PVP: 20,00€ | PDF: 10,00€
Més informació
Catàleg de recursos didàctics i per a la investigació de les ciències socials

Aquest catàleg té com a objectiu principal justament el que indica el seu nom: oferir un ampli ventall de connexions molt seleccionades per a pod...
| PVP: 10,00€ | PDF: 5,00€
Més informació
 


  Centenari dels estudis de magisteri a Castelló de la Plana

La Universitat Jaume I celebrà, durant l'any acadèmic 2000-01, una doble commemoració, d'una banda el desè aniversari de la creació de la Univers...
PVP: 28,00€
Més informació
Desenvolupament vocacional: orientar des de la diversitat

El material que es presenta és un conjunt d’activitats d’orientació vocacional i professional incloses dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT) per a ...
| PVP: 10,00€ | PDF: 5,00€
Més informació
 


  Educació intercultura: la diversitat cultural a l'escola

Hi ha diversitat cultural a totes les escoles? Com podem formar actituds interculturals? Quins recursos i materials podem fer servir? Aquesta obr...
PVP: 15,00€
Més informació
Educación y calidad de vida en personas mayores

En la present guia s'ofereix, en primer lloc, els fonaments sobre els quals ha de construir-se qualsevol acció educativa dirigida a estudiants ma...
| PVP: 5,00€ | PDF: 2,50€
Més informació
 


  Education and quality of life of senior citizens

En la present guia s'ofereix, en primer lloc, els fonaments sobre els quals ha de construir-se qualsevol acció educativa dirigida a estudiants ma...
| PVP: 10,00€ | PDF: 0,00€
Més informació
El camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la IV Jornada de Millora E...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  El CUC Colegio Universitario de Castellón

La Universitat Jaume I ha sigut possible gràcies a l'extensa tradició educativa castellonenca i, sobretot, a l'assentament dels estudis universit...
PVP: 32,00€
Més informació
El disseny dels plans d'estudi en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la VII Jornada de Millora ...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  El origen del sistema solar y del meteorito de Puerto Lápice

La caiguda del meteorit Puerto Lápice constituí una important fita en el camp de les ciències planetàries. L'obra descriu, en un llenguatge didàc...
PVP: 24,00€
Més informació
El sistema solar. Nuestro pequeño rincón en la Vía Láctea

Les respostes a algunes de les incògnites més ben guardades del nostre sistema planetari apareixen en aquest text, que busca incitar curiositat e...
PVP: 24,00€
Més informació
 


  Enric Soler i Godes. Una aproximació bibliogràfica (1923-1993). Nova antologia d'articles

La personalitat del castellonenc irrepetible que fou Enric Soler i Godes, la seua condició de pedagog de referència dins del moviment de renovaci...
| PVP: 16,00€ | PDF: 8,00€
Més informació
Estrategies d'atenció a la diversitat a l'educació secundària obligatòria

La visió i l'experiència dels professionals de la psicopedagogia i de la pedagogia terapèutica permet a aquesta obra oferir de ben prop les innov...
PVP: 12,00€
Més informació
 


  Ética y neurociencias. La aportación a la política, la economía y la educación

Les neurociències han aconseguit en els últims anys una evident preponderància en l'àmbit de la investigació científica. L'expectació aixecada pe...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
Evai E-learning Platform: Student's Reference Guide

Altres formats:   
PDF: 0,00€
Més informació

 


  Evaluar e investigar en la situación educativa universitaria. Un nuevo enfoque desde el EEES

S'hi pretén contribuir a la formació pedagògica del professorat universitari pel que fa a l'avaluació educativa, i introduir-lo en la investigaci...
| PVP: 20,00€ | PDF: 10,00€
Més informació
Evaluation toolkit for educational institutions

En la present guia s'ofereix, en primer lloc, els fonaments sobre els quals ha de construir-se qualsevol acció educativa dirigida a estudiants ma...
| PVP: 5,00€ | PDF: 0,00€
Més informació
 


  Experiències d'aprenentatge: formació de persones adultes i universitat

Les aportacions publicades en aquesta obra ofereixen una visió actualitzada i científica de la rellevància que les universitats intervinguen en l...
PVP: 20,00€
Més informació
Experiències de millora i innovació de la docència Universitària

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la II Jornada de Millora E...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  Formació del professorat davant la convergència europea

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la V Jornada de Millora Ed...
PVP: 15,00€
Més informació
Gestió del departament d'orientació

El material que es presenta és una aplicació de la suite ofimàtica LibreOffice per a facilitar la gestió del Departament d'Orientació d'un centre...
| PVP: 10,00€ | PDF: 5,00€
Més informació
 


  Guía práctica para mejorar la motivación del alumnado de educación secundaria y formación profesional

És un fet que la motivació de l'alumnat disminueix significativament en l'educació secundària i formació professional, etapes educatives que coin...
| PVP: 12,00€ | PDF: 6,00€
Més informació
Hacia una docencia de calidad: políticas y experiencias

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la III Jornada de Millora ...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  Herramientas de orientación y tutoría para los programas de orientación de cualificación profesional inicial (PCPI)

El recull d'aquest material resulta profitós per als equips de tutorització i d'orientació amb vista a treballar la tutoria que en aquests progra...
PVP: 12,00€
Més informació
I Jornadas de innovación DIMEU. DIspositivos Móviles en la Educación Universitaria

El 15 de juny de 2017 van tenir lloc en la Universitat Jaume I, les I Jornades DIMEU: Dispositius Mòbils en l'Educació Universitària, finançades ...
PVP: 14,00€
Més informació
 


  II jornadas de innovación educativa DIMEU. Google suite para la educación cooperativa

Altres formats:   
PVP: 15,00€
Més informació

III Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. El presente de los nuevos títulos

La reforma del sistema universitari implica un canvi de cultura i de compromís per convertir la docència universitària en un procés formatiu cent...
PVP: 20,00€
Més informació
 


  Instrumentos de evaluación en las instituciones educativas

Millorar la qualitat i eficàcia de les institucions educatives dirigides a estudiants majors és l'objectiu principal del projecte europeu EduSeni...
| PVP: 5,00€ | PDF: 2,50€
Més informació
IV jornada nacional sobre estudios universitarios

Altres formats:   
PDF: 0,00€
Més informació

 


  Jornada nacional sobre estudios universitarios

Ensenyament/aprenentatge de competències i avaluació d'aquestes; experiències sobre el disseny per competències i proposta dels nous títols; valo...
PVP: 15,00€
Més informació
Jornadas de mayores y nuevas tecnologías

La importància de les TIC exigeix que la ciutadania tinga coneixements suficients per a poder moure-s'hi. El desembre de 2007 la Universitat Jaum...
PVP: 18,00€
Més informació
 


  La carrera de orientación en el colegio

La Cursa d'Orientació és una activitat esportiva plena de continguts que afavoreixen l'educació global dels participants. A més dels valors educa...
PVP: 24,00€
Més informació
La construcción de la escuela intercultural inclusiva desde procesos de investigación-acción

Fruit d'un projecte de col·laboració entre tres comunitats educatives -pioner al País Valencià-, aquest llibre-CD mostra els documents, les fotog...
PVP: 12,00€
Més informació
 


  La diversitat cultural a l'escola. Propostes pràctiques per a un currículum intercultural

En aquest treball, continuació d'un primer volum Educació intercultural , es presenten propostes més concretes per a desenvolupar les àr...
PVP: 15,00€
Més informació
La escolarización de la infancia gitana en 167 poblaciones de Andalucía

Un treball adreçat a mestres i professionals de diferents camps relacionats amb la infantesa i la seua educació. Impulsat per la Junta d'Andalusi...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  La prevención del Sida en adolescentes: Propuestas pedagógicas

L'interès del llibre rau en la proposta que fa d'una intervenció eminentment pràctica de prevenció de la sida a través de materials no centrats e...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
La tutoría entre iguales

La inclusió i les noves formes de gestionar les aules que aquesta perspectiva comporta són aspectes de vital importància en l'educació del segle ...
| PVP: 9,00€ | PDF: 5,00€
Més informació
 


  La universidad y las personas mayores

Experts en diversos àmbits, com ara la salut, l'equilibri psíquic, la responsabilitat social o l'entorn, reflexionen sobre la qualitat de vida, d...
PVP: 18,00€
Més informació
Les invisibles. Educació afectivosexual des de les ciències socials

Consulta l'índex

L’educació afectivosexual és un procés ...

| PVP: 12,00€ | PDF: 6,00€
Més informació
 


  L'escola i la cultura. Antologia de textos

La relació entre l'escola i la cultura és l'eix que explica la vida i les activitats del mestre i, alhora, és testimoni del País Valencià del seg...
PVP: 17,00€
Més informació
Los dibujos de los zurdos: percepción y lateralidad

La destresa és sempre sinònim d'habilitat, mentre que tots coneixem bé el terrible significat de la sinistralitat o del concepte "sinistre". ...
| PVP: 13,00€ | PDF: 6,50€
Més informació
 


  Los programas universitarios para mayores en España: una investigación sociológica

L'organització i continguts del programes universitaris per a majors mostren alhora la seua unitat i la seua diversitat. Aquesta obra fa un repàs...
PVP: 18,00€
Més informació
Maestros, escuelas y periódicos

La Fundació Càtedra Enric Soler i Godes dona a conèixer amb aquest llibre una part del ric arxiu personal d'aquest mestre, concretament la docume...
| PVP: 18,00€ | PDF: 9,00€
Més informació
 


  Matilde Escuder. Maestra libertaria y racionalista

Consulta l'índex

Matilde Escuder Vicente (1913-2006) no ...

| PVP: 12,00€ | PDF: 6,00€
Més informació
Mestres, escoles i periòdics

La Fundació Càtedra Enric Soler i Godes dona a conèixer amb aquest llibre una part del ric arxiu personal d'aquest mestre, concretament la docume...
| PVP: 18,00€ | PDF: 9,00€
Més informació
 


  Mètode de creixement emocional

A través d’un treball conscient de creixement personal cadascú pot cultivar les emocions i, en conseqüència, millorar les relacions amb l’entorn....
| PVP: 12,00€ | PDF: 6,00€
Més informació
Metodologies centrades en l'estudiantat a l'Espai Europeu d'Educació Superior

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la VIII Jornada de Millora...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  Millora i innovació educativa a l'Espai Europeu d'Educació Superior

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la VIII Jornada de Millora...
PVP: 15,00€
Més informació
Orientación educativa y alta capacidad

L'objectiu d'aquesta publicació és donar a conèixer un material que servisca de referent i de punt de reflexió, al mateix temps que oferir un rec...
PDF: 6,00€
Més informació
 


  Pàgines vives quaderns Freinet

Les tècniques Freinet van mostrar la voluntat de renovació pedagògica dels mestres de la Segona República, privilegiant l'animació lectora i desp...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
Panoramas, preocupaciones y perspectivas en la enseñanza inicial de la lengua escrita

Les diverses aportacions, presentades per professionals de primera línia vinculats a l'ensenyament de la llengua escrita i a la formació del prof...
PVP: 12,00€
Més informació
 


  Prácticas inclusivas: experiencias, proyectos y redes

Com es porta a la pràctica la inclusió educativa? És possible en el nostre context? I tant. Des de l'ensenyament compartit fins a la tutoria entr...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior

La innovació educativa i la qualitat de la docència són els objectius d'aquestes experiències pràctiques presentades a la VI Jornada de Millora E...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  Role-games, computer simulations, robots and augmented reality as new learning technologies

A més de servir com a entreteniment i un bon canal de difusió de la informació, les noves tecnologies també ofereixen avantatges pedagògics i pod...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
TIC: un reto para adolescentes y padres

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han provocat un canvi profund en la societat en les últimes dècades, una transformació qu...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
 


  Tòpics i adolescencia: una visió valenciana sobre les diferents autonomies

En paraules de Rafael Ninyoles, autor del pròleg, el treball, avalat des de la geografia de la percepció, la sociolingüística i la didàctica, acu...
PVP: 15,00€
Més informació
Un país d'històries. Aproximació literària a la geografia del País Valencià

Consulta l'índex

A qui no li han contat històries? Les n...

| PVP: 20,00€ | PDF: 10,00€
Més informació
 


  Universitat Jaume I de Castelló. 25 anys de realitats

Consulta l'índex

El llibre traça un recorregut amb imatg...

| PVP: 20,00€ | PDF: 10,00€
Més informació
V Jornada nacional sobre estudios universitarios estructura de títulos v3.2

Altres formats:   
PVP: 48,00€
Més informació

 


  VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de innovación educativa. Competencias: formación y evaluación

Altres formats:   
PVP: 30,00€
Més informació

Videogiochi di ruolo, simulazioni al computer, robot e realtà aumentata come nuove tecnologie per l'apprendimento

A més de servir com a entreteniment i un bon canal de difusió de la informació, les noves tecnologies també ofereixen avantatges pedagògics i pod...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
 


  Videojuegos de rol, simulaciones por ordenador, robots y realidad aumentada como nuevas tecnologías para el aprendizaje

A més de servir com a entreteniment i un bon canal de difusió de la informació, les noves tecnologies també ofereixen avantatges pedagògics i pod...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació

Informació proporcionada per:

Servei de Comunicació i Publicacions

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
Tel.: +34 964728819 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es
UJI
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Data última modificació: 11/12/2015 | Informació i consultes: bústia de suggeriments | Política general de protecció de dades
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16