Universitat Jaume I - UJI - Castelló

La tenda UJI
Distribució de publicacions i productes

ATENCIÓ:
Fins a nou avís, els llibres en paper i productes de marxandatge només es serviran dins del territori de l'Estat Espanyol. Perdoneu les molèsties.

Inici > Publicacions

Treballs d'Informàtica i Tecnologia

Més llibres de la col·lecció: e-Treballs d'informàtica i tecnologia

Llista amb dades d'autoria
  Estadística aplicada a la criminología y seguridad

En l'actualitat resulta gairebé impossible no trobar-se en els mitjans de comunicació al·lusions a l'estadística, big data o intel·ligència artif...
  PVP: 14,00€
Més informació
Problemas resueltos de Antropometría aplicada al diseño de producto

Consulta les primeres pàgines

Des de la seua primera edi...

  PVP: 15,00€   PDF: 7,50€
Més informació
 


  EACA 2022. XVII Encuentro de Álgebra Computacional y Aplicaciones. XVII Meeting on Computer algebra and Applications

* Descàrrega gratuïta

Actes congrés EACA 2022...

  PVP: 15,00€
Més informació
Introducción a la Ingeniería Gráfica. Teoría y Ejercicios. Parte I

Consulta les primeres pàgines

Els continguts teòrics i p...

  PVP: 12,00€   PDF: 6,00€
Més informació
 


  Problemas resueltos de mecánica de máquinas y estructuras

Consulta l'índex

Una col·lecció de problemes resolts de ...

  PVP: 18,00€
Més informació
Teoría del ángulo sólido

Consulta l'índex

Les persones que s’inicien en la inve...

  PVP: 12,00€   PDF: 6,00€
Més informació
 


  TRATERMAT 2019

Altres formats: (Descàrrega gratuïta)
L'exposició i explicac...

  PVP: 16,00€
Més informació
Estadística y Optimización (Grado Videojuegos): Prácticas resueltas con R-Commander y PHPSimplex

Consulta l'índex

Manual d'exercicis d'Estadística i Op...

  PVP: 18,00€   PDF: 7,75€
Més informació
 


  Marine automation

Targeta USB amb les ponències (Vídeo+PDF). El disseny de solucions robòtiques submarines avançades requereix el treball integrat de científics ...
  PVP: 35,00€
Més informació
Problemas resueltos sobre el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes

La integració ha mostrat ser una eina imprescindible per a la resolució de problemes de molt diversa índole als quals és necessari fer front en e...
  PVP: 34,00€   PDF: 14,60€
Més informació
 


  Mobile Manipulators: terrestrial, marine and aerial domains

Els grups d'investigació en robòtica de la Universitat Jaume I organitza escoles d'estiu en diferents contextos des de 2001. En aquesta ocasió, s...
  PVP: 35,00€
Més informació
Antropometría aplicada al diseño de producto

Després d'un primer capítol introductori sobre fonaments bàsics de l'antropometria i la seua importància en el disseny de productes, el capítol d...
  PVP: 10,00€   PDF: 4,30€
Més informació
 


  Integración de funciones con parte entera

Un panorama sobre l'estudi i les aplicacions de les funcions escalonades que pot ser utilitzat com a llibre de text, i de consulta, però també re...
  PVP: 18,00€   PDF: 7,75€
Més informació
Applied topology: recent progress for computer science, fuzzy mathematics and economics

En les últimes dècades, la Topologia s'ha revelat com una poderosa eina per a escometre diferents problemes relacionats amb un ampli espectre de ...
  PVP: 12,00€   PDF: 5,15€
Més informació
 


  La construcción de los logaritmos

El logaritme neix com a resposta a la impossibilitat de calcular una potència amb un exponent decimal, de manera que les solucions a aquests càlc...
  PVP: 6,00€   PDF: 2,60€
Més informació
Gestión ambiental en la empresa

La gestió ambiental en les empreses cobra cada vegada més importància degut a una legislació més restrictiva en matèria de medi ambient i a una m...
  PVP: 12,00€   PDF: 5,15€
Més informació
 


  2ª conferencia AGILE-SPAIN CAS2011

La conferència CAS2011, els resultats de la qual es recullen al llibre, va reunir a la Universitat Jaume I a més de 200 professionals relacionats...
  PVP: 7,00€   PDF: 3,00€
Més informació
Desarrollos en serie de los productos de algunas funciones especiales

La Col·lecció Treballs d'Informàtica i Tecnologia de la Universitat Jaume I incorpora aquest manual en què es desenvolupa un procediment, alterna...
  PVP: 10,00€   PDF: 4,30€
Més informació
 


  Problemas resueltos de sistemas mecánicos para diseño industrial

La formació tècnica en l'àmbit dels sistemes mecànics de l'estudiantat del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Produc...
  PVP: 11,00€   PDF: 4,75€
Més informació
Problemes d'electrònica digital

Formada per quatre blocs temàtics -dispositius digitals, circuits combinatoris, circuits seqüencials, i programació dels microcontroladors-, aque...
  PVP: 10,00€
Més informació
 


  Manual de seguridad e higiene industrial para la formación en ingeniería

Text bàsic per a matèries relacionades amb la seguretat i higiene industrial en els estudis de Grau i postgrau de la branca industrial. Els resul...
  PVP: 12,00€
Més informació
Manual de seguridad e higiene industrial para la formación en ingeniería.

Text bàsic per a matèries relacionades amb la seguretat i higiene industrial en els estudis de Grau i postgrau de la branca industrial. Els resul...
  PDF: 5,15€
Més informació
 


  Problemes d'electrònica analògica

Estructurada en cinc blocs diferents (díodes, transistors, dispositius electrònics de potència, amplificadors operacionals, fonts d'alimentació l...
  PVP: 12,00€   PDF: 5,15€
Més informació
Nuevos retos en materiales poliméricos

Dividida en cinc blocs on es distribueixen les 70 contribucions presentades en el IV Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Polímeros, aq...
  PVP: 12,00€
Més informació
 


  Aprende SQL

El llenguatge SQL s'utilitza en la majoria dels sistemes actuals de gestió de base de dades. Per a introduir el lector, de manera pràctica, en l'...
  PVP: 14,00€   PDF: 6,00€
Més informació
New advances in space-time random field modelling

Fins ara els recursos teòrics de l'estadística espacial eren insuficients per a donar solucions genèriques al conjunt de problemes que s'hi resol...
  PVP: 15,00€
Més informació
 


  Dibujo Industrial

Altres formats:   
  PVP: 50,00€
Més informació

Avances en las infraestructruas de datos espaciales

El camp de les IDE és jove i està donant uns resultats molt interessant en poc de temps, tal com mostren els treballs publicats en aquest llibre,...
  PVP: 12,00€
Més informació ESGOTAT
 


  Mantenimiento mecánico de máquinas

El text està orientat cap a la pràctica, que presenta descripcions esquemàtiques i concretes dels procediments i aporta gran quantitat de figures...
  PVP: 20,00€   PDF: 8,60€
Més informació
Problemas resueltos de centros de gravedad y momentos de inercia

La solució dels problemes és extremadament detallada, amb gran nombre de passos i dibuixos, de forma que el lector podrà treballar de forma autòn...
  PVP: 7,00€   PDF: 3,00€
Més informació
 


  XIX Olimpiada iberoamericana de matemáticas

Els reglaments, la història de l'olimpíada, els països participants, el programa d'activitats, el jurat internacional, el medaller i principalmen...
  PVP: 16,00€
Més informació ESGOTAT
Matemáticas para el siglo XXI

Amb les conferències plenàries de Claudi Alsina, Mariano Martínez, Paulo C. Pinto Carvalho, Antonio Pérez, Luis Rico, Uldarico Malaspina i Luis P...
  PVP: 24,00€
Més informació ESGOTAT
 


  Manual de control estadístico de calidad: teoría y aplicaciones

Actualment es defineix la qualitat com a satisfacció total de totes les parts del teixit de la societat. Les empreses s'ha sumat a les polítiques...
  PDF: 6,45€
Més informació
Spatial point process molling and its applications

Aquest llibre de proceedings s'edita per a posar-lo a disposició dels assistents a la International Conference on Spatial Point Process Modelling...
  PVP: 15,00€
Més informació
 


  Problemas resueltos de máquinas eléctricas rotativas

Tal com ja ho van fer els autors en el llibre Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores, els problemes recopilats, són ordena...
  PVP: 15,00€   PDF: 6,45€
Més informació
Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores

Els problemes recopilats, de gran interès, ordenats per ordre creixent de dificultat, es presenten juntament amb les solucions respectives. La re...
  PVP: 15,00€   PDF: 6,45€
Més informació
 


  Aprende Microsoft Access

No existeix cap altre llibre sobre Access que, amb 170 pàgines i un preu enormement assequible, permeta el lector introduir-se gradualment en el ...
  PVP: 9,00€
Més informació
Concurrencia y sistemas distribuidos

En sentit ampli, el contingut del llibre tracta aspectes relacionats amb els sistemes concurrents i distribuïts d'investigadors o línies de treba...
  PVP: 20,00€
Més informació
 


  Opengl en fichas: Una introducción práctica

OpenGL és l'únic estàndard gràfic multiplataforma en informàtica gràfica, contínuament revisat i molt utilitzat. Aquesta col·lecció de fitxes prà...
  PVP: 16,00€
Més informació ESGOTAT
Problemas de geometría constructiva

Other formats:   
  PVP: 14,00€
Més informació

 


  Resistencia de materiales

Una magnífica guia, dividida en dues parts clarament diferenciades: introducció als conceptes de tensió i deformació, i el tractament de cadascun...
  PVP: 15,00€   PDF: 6,45€
Més informació
Problemas resueltos de teoría de sistemas

L'obra conté una col·lecció de problemes resolts de Teoria de Sistemes, que és una assignatura troncal del segon curs d'Enginyeria Industrial, el...
  PVP: 15,00€   PDF: 0,00€
Més informació
 


  Spatio-temporal Modelling of Environmental Processes

El llibre recull les investigacions presentades a les jornades realitzades a la Universitat Jaume I del 28 al 31 d'octubre de 2001....
  PVP: 13,22€
Més informació ESGOTAT
SQL y desarrollo de aplicaciones en Oracle 8

Les bases de dades s'han convertit en una peça fonamental de tot sistema informàtic i Oracle 8 és el sistema més utilitzat avui dia sobre grans p...
  PVP: 10,82€
Més informació ESGOTAT
 


  Curso práctico de C y C++ (2ª. Edición)

A partir del llenguatge C, base del C++, el text s'endinsa gradualment tant en la sintaxi de tots dos llenguatges com en la metodologia de la pro...
  PVP: 16,83€
Més informació ESGOTAT
Pattern Recognition and Image Analyisis. Volumen 2

...
  PVP: 23,11€
Més informació ESGOTAT
 


  Pattern Recognition and Image Analyisis. Volumen 1

...
  PVP: 11,56€
Més informació ESGOTAT
Problemes per a un curs introductori als circuits digitals

L'obra es compon d'una col·lecció de problemes resolts de circuits digitals, tant combinacionals com seqüencials, i de representació de la inform...
  PVP: 11,00€
Més informació
 


  CEIG 2000. X Congreso español de informática gráfica. Castellón, 28, 29 y 30 de junio de 2000

Recull la major part dels aspectes de la informàtica gràfica, com ara la visualització realista o les tècniques d'interacció, els models multirre...
  PVP: 18,03€
Més informació
Introducción a la programación con Pascal

Un text de suport per a les assignatures de fonaments de programació, que aporta una visió de conjunt sobre els llenguatges de programació i la p...
  PVP: 15,03€
Més informació ESGOTAT
 


  VIII Encuentros de Geometría Computacional

Les investigacions més actuals s'inclouen en aquestes puntualíssimes actes de l'Encontre, organitzat pel Grup de Visió per Ordinador del Departam...
  PVP: 21,00€
Més informació

Informació proporcionada per:

Publicacions de la Universitat Jaume I

Servei de Comunicació i Publicacions
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
Tel.: +34 964728819 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es
UJI
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
Resum de la compra
Productes:
Import total:
0,00 €

ATENCIÓ:
Fins a nou avís, els llibres en paper i productes de marxandatge només es serviran dins del territori de l'Estat Espanyol. Perdoneu les molèsties.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Data última modificació: 11/12/2015 | Informació i consultes: bústia de suggeriments | Política general de protecció de dades
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16