Universitat Jaume I - UJI - Castelló

La tenda UJI
Distribució de publicacions i productes

ATENCIÓ:
Fins a nou avís, els llibres en paper i productes de marxandatge només es serviran dins del territori de l'Estat Espanyol. Perdoneu les molèsties.

Inici > Publicacions

Informàtica i tecnologia

Llista amb dades d'autoria
  Problemas resueltos de Antropometría aplicada al diseño de producto

Consulta les primeres pàgines

Des de la seua primera edi...

  PVP: 15,00€   PDF: 7,50€
Més informació
EACA 2022. XVII Encuentro de Álgebra Computacional y Aplicaciones. XVII Meeting on Computer algebra and Applications

* Descàrrega gratuïta

Actes congrés EACA 2022...

  PVP: 15,00€
Més informació
 


  Introducción a la Ingeniería Gráfica. Teoría y Ejercicios. Parte I

Consulta les primeres pàgines

Els continguts teòrics i p...

  PVP: 12,00€   PDF: 6,00€
Més informació
Problemas resueltos de mecánica de máquinas y estructuras

Consulta l'índex

Una col·lecció de problemes resolts de ...

  PVP: 18,00€
Més informació
 


  Teoría del ángulo sólido

Consulta l'índex

Les persones que s’inicien en la inve...

  PVP: 12,00€   PDF: 6,00€
Més informació
TRATERMAT 2019

Altres formats: (Descàrrega gratuïta)
L'exposició i explicac...

  PVP: 16,00€
Més informació
 


  Estadística y Optimización (Grado Videojuegos): Prácticas resueltas con R-Commander y PHPSimplex

Consulta l'índex

Manual d'exercicis d'Estadística i Op...

  PVP: 18,00€   PDF: 7,75€
Més informació
Marine automation

Targeta USB amb les ponències (Vídeo+PDF). El disseny de solucions robòtiques submarines avançades requereix el treball integrat de científics ...
  PVP: 35,00€
Més informació
 


  Mobile Manipulators: terrestrial, marine and aerial domains

Els grups d'investigació en robòtica de la Universitat Jaume I organitza escoles d'estiu en diferents contextos des de 2001. En aquesta ocasió, s...
  PVP: 35,00€
Més informació
Integración de funciones con parte entera

Un panorama sobre l'estudi i les aplicacions de les funcions escalonades que pot ser utilitzat com a llibre de text, i de consulta, però també re...
  PVP: 18,00€   PDF: 7,75€
Més informació
 


  Applied topology: recent progress for computer science, fuzzy mathematics and economics

En les últimes dècades, la Topologia s'ha revelat com una poderosa eina per a escometre diferents problemes relacionats amb un ampli espectre de ...
  PVP: 12,00€   PDF: 5,15€
Més informació
2ª conferencia AGILE-SPAIN CAS2011

La conferència CAS2011, els resultats de la qual es recullen al llibre, va reunir a la Universitat Jaume I a més de 200 professionals relacionats...
  PVP: 7,00€   PDF: 3,00€
Més informació
 


  Informes periciales en edificación

Després del recent boom immobiliari i els problemes crònics que arrossegava el sector de la construcció a l'estat espanyol, se n'ha fet evident u...
  PVP: 20,00€   PDF: 8,60€
Més informació
Problemas resueltos de sistemas mecánicos para diseño industrial

La formació tècnica en l'àmbit dels sistemes mecànics de l'estudiantat del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Produc...
  PVP: 11,00€   PDF: 4,75€
Més informació
 


  Problemes d'electrònica digital

Formada per quatre blocs temàtics -dispositius digitals, circuits combinatoris, circuits seqüencials, i programació dels microcontroladors-, aque...
  PVP: 10,00€
Més informació
Manual de seguridad e higiene industrial para la formación en ingeniería.

Text bàsic per a matèries relacionades amb la seguretat i higiene industrial en els estudis de Grau i postgrau de la branca industrial. Els resul...
  PDF: 5,15€
Més informació
 


  Manual de seguridad e higiene industrial para la formación en ingeniería

Text bàsic per a matèries relacionades amb la seguretat i higiene industrial en els estudis de Grau i postgrau de la branca industrial. Els resul...
  PVP: 12,00€
Més informació
Problemes d'electrònica analògica

Estructurada en cinc blocs diferents (díodes, transistors, dispositius electrònics de potència, amplificadors operacionals, fonts d'alimentació l...
  PVP: 12,00€   PDF: 5,15€
Més informació
 


  Micrófonos: mirando el sonido

La captació del detall exigeix a l'operador de so destresa, experimentació i paciència, a més d'un coneixement del vessant artístic de l'ús del m...
  PVP: 18,00€
Més informació
Aprende SQL

El llenguatge SQL s'utilitza en la majoria dels sistemes actuals de gestió de base de dades. Per a introduir el lector, de manera pràctica, en l'...
  PVP: 14,00€   PDF: 6,00€
Més informació
 


  Equipos e infraestructuras audiovisuales

A fi d'oferir una informació exhaustiva sobre les condicions arquitectòniques, els diferents tipus d'espais i les configuracions d'equips que les...
  PVP: 18,00€
Més informació
New advances in space-time random field modelling

Fins ara els recursos teòrics de l'estadística espacial eren insuficients per a donar solucions genèriques al conjunt de problemes que s'hi resol...
  PVP: 15,00€
Més informació
 


  Avances en las infraestructruas de datos espaciales

El camp de les IDE és jove i està donant uns resultats molt interessant en poc de temps, tal com mostren els treballs publicats en aquest llibre,...
  PVP: 12,00€
Més informació ESGOTAT
Mantenimiento mecánico de máquinas

El text està orientat cap a la pràctica, que presenta descripcions esquemàtiques i concretes dels procediments i aporta gran quantitat de figures...
  PVP: 20,00€   PDF: 8,60€
Més informació
 


  Problemas resueltos de centros de gravedad y momentos de inercia

La solució dels problemes és extremadament detallada, amb gran nombre de passos i dibuixos, de forma que el lector podrà treballar de forma autòn...
  PVP: 7,00€   PDF: 3,00€
Més informació
Manual de control estadístico de calidad: teoría y aplicaciones

Actualment es defineix la qualitat com a satisfacció total de totes les parts del teixit de la societat. Les empreses s'ha sumat a les polítiques...
  PDF: 6,45€
Més informació
 


  Spatial point process molling and its applications

Aquest llibre de proceedings s'edita per a posar-lo a disposició dels assistents a la International Conference on Spatial Point Process Modelling...
  PVP: 15,00€
Més informació
Problemas resueltos de máquinas eléctricas rotativas

Tal com ja ho van fer els autors en el llibre Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores, els problemes recopilats, són ordena...
  PVP: 15,00€   PDF: 6,45€
Més informació
 


  Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores

Els problemes recopilats, de gran interès, ordenats per ordre creixent de dificultat, es presenten juntament amb les solucions respectives. La re...
  PVP: 15,00€   PDF: 6,45€
Més informació
XXII Jornadas de Concurrencia y Sistemas Distribuidos

El treball que els diferents departaments universitaris, centres d'investigació, departaments de R+D i empreses del sector informàtic desenvolupe...
  PDF: 4,30€
Més informació
 


  Aprende Microsoft Access

No existeix cap altre llibre sobre Access que, amb 170 pàgines i un preu enormement assequible, permeta el lector introduir-se gradualment en el ...
  PVP: 9,00€
Més informació
POLYMAR 2013

Les actes del primer fórum de la comunitat científica dels polímers adreçat al investigadors novells (realitzat en un creuer pel Mediterrani, sen...
  PDF: 4,30€
Més informació
 


  Qualitative theory on shape representation: application to industrial manufacturing

Una aplicació intel·ligent i automàtica per a l'assemblatge de mosaics ceràmics, que reconeix quina rajola pertany al disseny del mosaic, i n'ind...
  PVP: 24,00€
Més informació
Concurrencia y sistemas distribuidos

En sentit ampli, el contingut del llibre tracta aspectes relacionats amb els sistemes concurrents i distribuïts d'investigadors o línies de treba...
  PVP: 20,00€
Més informació
 


  SEIO 2013 XXXIV Congreso nacional de estadística e investigación operativa. VII Jornadas de Estadística Pública. Libro de abstracts

2013 ha estat designat Any Mundial de l'Estadística i amb els resultats del congrés, aquesta publicació contribuirà a reforçar els objectius de l...
  PDF: 3,45€
Més informació
Verificació automàtica de programas basada en semàntica de comportament i lògica de primer ordre: el mètode ALICE

...
  PVP: 9,02€
Més informació ESGOTAT
 


  Sistema industrial de múltiples vehículos autónomos guiados por láser

El sistema industrial autoguiat per al moviment de mercaderies que mostra el llibre presenta el benefici afegit d'haver estat completament desenv...
  PVP: 24,00€
Més informació
Opengl en fichas: Una introducción práctica

OpenGL és l'únic estàndard gràfic multiplataforma en informàtica gràfica, contínuament revisat i molt utilitzat. Aquesta col·lecció de fitxes prà...
  PVP: 16,00€
Més informació ESGOTAT
 


  Problemas de geometría constructiva

Other formats:   
  PVP: 14,00€
Més informació

Les tecnologies digitals en la producció literària

El futur, en paraules de Germà Colón, sembla pertànyer a la lectura digital i a les llibreries en línia com a font de comercialització. Aquest fe...
  PVP: 14,00€   PDF: 6,00€
Més informació
 


  Computer Analysis of Visual Motion and its Applications in Outdoor Environments

...
  PVP: 9,02€
Més informació ESGOTAT
Ingeniería de proyectos informáticos: actividades y procedimientos

Els autors ofereixen una guia metodològica bàsica per al disseny, desenvolupament i gestió de projectes, que també contempla dins d'una perspecti...
  PVP: 10,00€
Més informació
 


  Resistencia de materiales

Una magnífica guia, dividida en dues parts clarament diferenciades: introducció als conceptes de tensió i deformació, i el tractament de cadascun...
  PVP: 15,00€   PDF: 6,45€
Més informació
XVIII congreso de la sociedad española para el procesamiento del lenguaje natural

El congrés de la SEPLN, fòrum per presentar les darreres investigacions i treballs tant a la comunitat científica com a les empreses del sector,...
  PDF: 5,15€
Més informació
 


  Problemas resueltos de teoría de sistemas

L'obra conté una col·lecció de problemes resolts de Teoria de Sistemes, que és una assignatura troncal del segon curs d'Enginyeria Industrial, el...
  PVP: 15,00€   PDF: 0,00€
Més informació
II Congreso español de recuperación de la información

L'obra, editada com ebook, recull els treballs i les contribucions científiques presentades al II Congreso español de recuperación de la informac...
  PDF: 6,00€
Més informació
 


  Rescue Robotics

Llibre-DVD que recull tot el material multimèdia de la 8a edició de l'Escola Internacional de Robòtica. Les ponències, basades tant en aspectes t...
  PVP: 20,00€
Més informació
Spatio-temporal Modelling of Environmental Processes

El llibre recull les investigacions presentades a les jornades realitzades a la Universitat Jaume I del 28 al 31 d'octubre de 2001....
  PVP: 13,22€
Més informació ESGOTAT
 


  Introduction to image procesing techniques for remote sensing

Els sistemes de percepció remota permeten mirar el món des d'una perspectiva inexistent per als ulls humans -tan sols en la radiació electromagnè...
  PVP: 20,00€
Més informació
SQL y desarrollo de aplicaciones en Oracle 8

Les bases de dades s'han convertit en una peça fonamental de tot sistema informàtic i Oracle 8 és el sistema més utilitzat avui dia sobre grans p...
  PVP: 10,82€
Més informació ESGOTAT
 


  XIX Jornadas de paralelismo

L'obra conté les ponències presentades sobre àrees d'investigació tan diverses com arquitectures i xarxes, algoritmes i avaluació de prestacions,...
  PVP: 20,00€
Més informació ESGOTAT
Curso práctico de C y C++ (2ª. Edición)

A partir del llenguatge C, base del C++, el text s'endinsa gradualment tant en la sintaxi de tots dos llenguatges com en la metodologia de la pro...
  PVP: 16,83€
Més informació ESGOTAT
 


  Razonamiento geométrico basado en visión para la determinación y ejecución del agarre en robots manipuladores

...
  PVP: 9,02€
Més informació ESGOTAT
Ingeniería de residuos. Hacia una gestión sostenible

L'establiment de metodologies per a tractar i eliminar els residus és més que necessari per a garantir l'estalvi de matèries primeres i d'energia...
  PVP: 20,00€
Més informació ESGOTAT
 


  Recent progress in assistive robots

La VII edició de l'escola internacional de robòtica de l'UJI, que presenta aquesta publicació en CD, va estar dedicada als robots assistencials, ...
  PVP: 20,00€
Més informació
Curso práctico de Microsoft Word 4.0

L'enfocament pràctic i didàctic fa d'aquest llibre una ajuda imprescindible, més enllà del manual de referència, per a introduir l'alumne en la c...
  PVP: 10,22€
Més informació ESGOTAT
 


  Continuidad de operadores lineales

...
  PVP: 9,02€
Més informació ESGOTAT
Problemes per a un curs introductori als circuits digitals

L'obra es compon d'una col·lecció de problemes resolts de circuits digitals, tant combinacionals com seqüencials, i de representació de la inform...
  PVP: 11,00€
Més informació
 


  Humanoid robots

Un DVD amb tot el material de la VI edició de l'escola internacional de robòtica de l'UJI, aquesta vegada dedicada als robots humanoids. Conferèn...
  PVP: 20,00€
Més informació
Introducción práctica a Microsoft Word 6

No es tracta d'una guia d'usuari ni d'un manual de referència. Es tracta d'una obra de gran utilitat i interès per a aquelles persones que necess...
  PVP: 9,02€
Més informació ESGOTAT
 


  Robotics for risky interventions and surveillance of the environment

Els sistemes robótics móbils comencen a aplicar-se en la vigilància del medi ambient per a protegir l'ésser humà de nombrosos perills. En aquest...
  PVP: 20,00€
Més informació
Métodos informáticos avanzados

L'any 1997 la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba i la Universitat Jaume I establiren un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promo...
  PVP: 20,00€
Més informació
 


  CEIG 2000. X Congreso español de informática gráfica. Castellón, 28, 29 y 30 de junio de 2000

Recull la major part dels aspectes de la informàtica gràfica, com ara la visualització realista o les tècniques d'interacció, els models multirre...
  PVP: 18,03€
Més informació
Mobile manipulators: Basic techniques, news trends & applications

Aquesta publicació electrònica, que inclou un DVD, recull tots els materials multimèdia generats en la quarta edició de l'Escola Internacional de...
  PVP: 20,00€
Més informació
 


  Introducción a la programación con Pascal

Un text de suport per a les assignatures de fonaments de programació, que aporta una visió de conjunt sobre els llenguatges de programació i la p...
  PVP: 15,03€
Més informació ESGOTAT
Nuevas tecnologías para el sector cerámico

El llibre contribueix de manera valuosa a la recerca i millora de propietats mecàniques (resistència a l'abrasió i al desgast) o químiques (resis...
  PVP: 22,00€
Més informació
 


  Methodology and tools in telemanipulation systems via internet

Aquest DVD va ser gravat a la Escola d'Estiu d'EURON amb el títol "Robots manipulats directament en línia per Internet" que es va celebrar a la U...
  PVP: 20,00€
Més informació
VIII Encuentros de Geometría Computacional

Les investigacions més actuals s'inclouen en aquestes puntualíssimes actes de l'Encontre, organitzat pel Grup de Visió per Ordinador del Departam...
  PVP: 21,00€
Més informació
 


Informació proporcionada per:

Publicacions de la Universitat Jaume I

Servei de Comunicació i Publicacions
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
Tel.: +34 964728819 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es
UJI
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
Resum de la compra
Productes:
Import total:
0,00 €

ATENCIÓ:
Fins a nou avís, els llibres en paper i productes de marxandatge només es serviran dins del territori de l'Estat Espanyol. Perdoneu les molèsties.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Data última modificació: 11/12/2015 | Informació i consultes: bústia de suggeriments | Política general de protecció de dades
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16